Еднократно почистване - икономичен или пълен пакет

Абонаментно - сключване на договор за поддържане на чистота

Ежедневно - наш служител поддържа чистотата в сградата през работно време